Fittinge - Temperguss, schwarz

NR 1 I Langer Bogen 90°

NR 1 I Langer Bogen 90°

IG x AG I ISO G4

NR 2 I Langer Bogen 90°

NR 2 I Langer Bogen 90°

IG x IG I ISO G1

NR 90 I Winkel 90°

NR 90 I Winkel 90°

IG x IG I ISO A1

NR 92 I Winkel 90°

NR 92 I Winkel 90°

IG x AG I ISO A4

NR 120 I Winkel 45°

NR 120 I Winkel 45°

IG x IG I ISO A1

NR 121 I Winkel 45°

NR 121 I Winkel 45°

IG x AG I ISO A4

NR 130 I T-Stück

NR 130 I T-Stück

3 x IG I ISO B1

NR 180 I Kreuzstück

NR 180 I Kreuzstück

4 x IG I ISO C1

NR 240 I Muffe reduziert

NR 240 I Muffe reduziert

IG x IG

NR 245 I Doppelnippel reduziert

NR 245 I Doppelnippel reduziert

NR 270 I Muffe

NR 270 I Muffe

ISO M2

NR 280 I Doppelnippel

NR 280 I Doppelnippel

ISO N8